ISERN ha realitzat l’adaptació a la TDT a més de 100 hospitals i centres de salut avançant-se a l’anomenada apagada analògica

Més de 100 edificis entre hospitals i centres de salut de tota la geografia espanyola han estat adaptats per ISERN a la Televisió Digital Terrestre, TDT. Les actualitzacions programades s’han realitzat amb un mínim de 60 dies d’antelació a la data prevista per a cada una de les III fases de l’anomenada apagada analògica. Per les adaptacions la majoria dels centres ha optat per la substitució dels equips de TV pels actuals equips amb pantalla plana de LCD amb sintonitzador de TDT incorporat. Prèviament s'ha procedit a la corresponent actualització dels equips de capçalera d’antena afegint els mòduls amplificadors corresponents i la comprovació de la xarxa mitjançant la mesura de la qualitat dels senyals en els extrems de cada planta, procedint al seu sanejament en cas necessari. En els centres on no s'han substituit els equips de TV perquè són relativament nous, ha sigut necessari efectuar una intervenció de major nivell en els equips de capçalera d’antena, consistent en la instal·lació d’un equip transmodulador del senyal per a cada canal que es desitgi visionar. Aquests transmoduladors converteixen la senyal de TDT a senyal analògic amb el que s’evita la substitució dels TV's així com la instal•lació de sintonitzadors de TDT externs.