ALEXIA Clinic

tota la informació assistencial a l'abast de la mà

La plataforma de mobilitat desenvolupada per ISERN Medical Telecom que permet accedir als sistemes d'informació assistencial mitjançant dispositius mòbils.

ALEXIA CLINIC és la solució de mobilitat que facilita el treball dels professionals, alhora que millora la seguretat del pacient i la qualitat assistencial.

El seu software connecta els diferents programes de l'hospital i permet als professionals gestionar la informació i les utilitats clau durant l'assistència mitjançant una interfícies única, àgil i intuïtiva: registrar les constants, validar l'administració de medicació, consultar dades del pacient, sol·licitar proves diagnòstiques i visualitzar-ne els resultats, realitzar tests i complimentar formularis...

Tot en qualsevol lloc i moment, a peu de llit al costat del pacient, gràcies als dispositius mòbils fabricats específicament per ISERN Medical Telecom per ser utilitzats en entorns hospitalaris.


Un salt qualitatiu per treure el màxim partit als seus sistemes assistencials

 • Seguretat

  Seguretat

  Sistema d'identificació pacient-professional-medicació per minimitzar els errors d'identificació i d'administració de medicaments.

 • Qualitat

  Qualitat

  Millora la relació amb el pacient i la seva satisfacció, doncs permet estar més temps als seu costat y que percebi una major dedicació.

 • Traçabilitat

  Traçabilitat

  Registra totes les intervencions per maximitzar la seva eficiència.

 • Eficiència

  Eficiència

  La seva interfície única i de fàcil maneig simplifica el treball administratiu, automatitza processos i elimina duplicitats.

 • Confidencialitat

  Confidencialitat

  Contribueix al compliment del RGPD, evitant que personal no autoritzat accedeixi a la informació mèdica.

 • Optimització de costos

  Optimització de costos

  Requereix una inversió molt menor que altres solucions tecnològiques i el seu manteniment és més àgil i senzill.


Desenvolupada amb i per als professionals sanitaris

La plataforma ALEXIA CLINIC és un projecte liderat des del 2012 pel Laboratori d'innovació d'ISERN (IDeTICS) i que ha sigut implantat i contrastat en hospitals de tercer nivell.

Hi participen desenes de professionals sanitaris per donar resposta a les necessitats reals i a les funcions més utilitzades en el dia a dia de l'Hospital.