Avís legal

Dades identificatives de l’empresa

En compliment del deure d'informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa titular del domini web és ISERN, SAU (en endavant ISERN), amb domicili a aquests efectes al carrer Dr. Ramon i Cajal, 1, CP 08500, de Vic (Barcelona), número de CIF: A08619835, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 4237, Llibre 3573, Secció 2ª, Foli 78, Full 44687, Inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte: medictel@isern.tv.

Política de cookies

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs a Internet, fa servir galetes per millorar i optimitzar l'experiència de l'usuari. Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que vostè visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Així, aquest web recorda informació sobre la seva visita, cosa que pot facilitar la seva pròxima visita i fer que el lloc web li resulti més útil.

A continuació, trobareu informació sobre quina tipologia de galetes utilitza aquest lloc web, com desactivar-les i com bloquejar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Cookies utilitzades al web

Cookie Descripció Enllaç
Estrictament necessàries _icl_current_language Emmagatzematge del valor idioma del web. N/A
devicePixelRatio Identificació de la ràtio de píxels del dispositiu de l’usuari. N/A
Analítiques _ga S’utilitza per distingir als usuaris. https://developers.google.com/ analytics/ devguides/ collection/ analyticsjs/ cookie-usage
_gat S’utilitza per limitar el percentatge de sol·licituds.

Administració de cookies

Es poden restringir, bloquejar o esborrar les galetes de www.isern.tv o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l'operativa és diferent, la funció 'Ajuda’ li mostrarà com fer-ho.

Consentiment informat

La utilització de la present pàgina web implica que vostè presta el seu consentiment exprés i inequívoc a la utilització de cookies, en els termes i condicions previstos en aquesta Política de cookies, sense perjudici de les mesures de desactivació i eliminació de les galetes que pugui adoptar, i que s'esmenten en l'apartat anterior.

Actualització de la política de cookies

És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre lloc web, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre Lloc Web amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per què fem servir les galetes.

Política de Privacitat

Contingut i acceptació de la política de privacitat

La present Política de Privacitat té per objecte donar a conèixer la manera en què tractem i protegim les dades de caràcter personal recollides a través del lloc web, per tal que els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les seves dades personals a través dels formularis habilitats a aquest efecte.

El lloc web proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a l'ompliment de les dades personals, puguin accedir a aquesta Política de Privadesa i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades pel lloc web.

En el context dels tractaments que es descriuen a continuació, és possible que subministri dades de caràcter personal relatives a tercers. En aquest sentit, és la seva responsabilitat informar d'aquesta circumstància als tercers dels quals ens cedirà les dades, així com, en cas de ser necessari, obtenir el seu consentiment exprés per subministrar-nos aquesta informació.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat.

Recollida, finalitat i tractaments de dades

ISERN informa els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es porta a terme en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, ISERN serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn, ISERN informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: l'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals que siguin recollides a través del lloc web d'ISERN, i que per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per ISERN.

Comunicació d’informació a tercers

ISERN informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l'excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan ISERN disposi del consentiment exprés de l'usuari.

Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l'usuari són objecte de tractament per part d’ISERN. Els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: ISERN, SAU, C / Dr. Santiago Ramon i Cajal, 1, PAE - Edifici ISERN, 08500 Vic (Barcelona). Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat.

Actualització de la política de privacitat

És possible que actualitzem la Política de Privadesa del nostre lloc web, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web.

Ús de continguts

Totes les imatges contingudes en el lloc web són reals. Els continguts que es mostren al lloc web estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial d'ISERN, incloent sense limitació imatges, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, articles periodístics o qualssevol altres actius intangibles protegits per la normativa de propietat industrial i intel·lectual.

En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets, ni es confereix cap dret d'explotació sobre aquests actius, sense la prèvia autorització expressa i per escrit d'ISERN.

ISERN autoritza els usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts gratuïts i/o els elements inserits en el lloc web quan expressament així s'indiqui i, en tot cas, sempre que s'indiqui l'origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Queda totalment prohibida l'explotació d'aquests actius (reproducció, comunicació, distribució, transformació, etc.). Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets que es tractin.