Adaptació del servei de televisió de l'hospital a l''efecte 5G'

El desplegament de les xarxes 5G comporta la reestructuració de l'espectre de radiofreqüència a Espanya. És l'anomenat Segon Dividend Digital. El Govern preveu l'"apagada" dels canals en les seves actuals freqüències entre l'últim trimestre del 2019 i el 2020, segons el territori. A partir d'aquest moment, com ja va passar l'any 2015 amb el 4G, només podran seguir veient la programació via TDT aquells equips que hagin estat adaptats.

Actuacions a realitzar a cada hospital

El canvi obliga a intervenir tant en els equips de capçalera d’antena, que capten i amplifiquen el senyal, com en cadascun dels televisors de l’hospital. La intervenció d’ISERN consisteix en l’adequació de les antenes i amplificadors, la col·locació de filtres d’espectre als equips de capçalera i, per últim, la resintonització de tots els equips de televisió. Una actuació que cal fer, a més, mantenint els canals doblats –en la seva actual freqüència i en la nova–, de manera que els usuaris no percebin cap canvi ni interrupció quan es produeixi la transició.

A ISERN ens ocupem de tot

Els televisors específics per a hospitals d’ISERN Medical Telecom donen servei a més de 25.000 llits en més d’un centenar de centres sanitaris a Espanya. En aquells que compten amb el manteniment integral d’ISERN ja està programada la seva adequació al canvi de freqüències. La resta d’hospitals poden contactar amb el nostre servei d’atenció al client perquè valori les actuacions a dur a terme i, així, garantir que el seu servei de televisió seguirà funcionant amb normalitat.