Responsables

Treballem molt de gust en el sector salut perquè amb els nostres desenvolupaments contribuïm a l’evolució de la societat

ISERN és una empresa compromesa amb la Societat. Té una gran sensibilitat amb tot el relacionat amb el medi ambient, la ciència i la integració social. Mostra d'això són els múltiples acords i convenis de col·laboració subscrits amb diferents entitats i corporacions com Universitats, Hospitals, Fundacions, instituts o empreses socials, tots encaminats a la evolució de la qualitat de l'assistència en l'estada dels pacients en habitacions d'hospitalització.

Compromesos amb el medi ambient

ISERN és una empresa amb una elevada sensibilitat vers el medi ambient. En tot el que fa té present l'impacte medi ambiental, com per exemple la pròpia construcció de l'edifici corporatiu, on s'han emprat criteris de sostenibilitat tals com gestió domotitzada, climatització geotèrmica, façana ventilada, aprofitament d'aigües pluvials i del subsòl, entre d'altres.

Com a fabricant, ISERN contempla el molt baix consum dels seus fabricats, especialment els equips de televisió i estacions clíniques, els quals tenen una alta qualificació energètica degut al molt baix consum en mode standby, en el que estan la major part del temps. Tanmateix ISERN té signats convenis de col·laboració amb entitats gestores de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a fi de l'adequada gestió dels residus generats. La mostra més clara de la preocupació d'ISERN pel medi ambient és l'ús de materials biodegradables en la fabricació de les seves targetes microxip, havent arribat a crear una zona per testejar la biodegradabilitat de les targetes (en la foto).