ISN-122

+ targetes
  • Sèrie Mar
  • Referència ISN-122
  • Valor facial 20€
  • Implantador del xip Emirates Plastic
  • Data 4/2012
  • Tirada 2500